Styrelsen och råden

Förutom att vara kyrka är Jakobsbergskyrkan också en ideell förening. Alla är välkomna att delta i våra aktiviteter, men den som också väljer att gå med i församlingen och därmed bli medlem (vilket är alldeles gratis) får också rösträtt. Detta innebär att man får vara med och rösta på våra möten där vi beslutar om hur vi ska vara församling, vad vi ska göra, hur vi ska använda våra pengar och vilka vi vill ska jobba hos oss tillexempel. Det viktigaste av mötena är årsmötet som sker en gång per år. Där lägger vi verksamhetsåret som gått till handlingar och blickar framåt genom att fatta beslut om verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi väljer också en församlingsordförande och församlingsstyrelse som tillsammans med de anställda ansvarar för ledningen församlingen och det fortlöpande arbetet.

Under verksamhetsåret 2023-2024 består styrelsen av:

 • Margareta Wredenberg, Ordförande
 • Stefan Jansson, Vice Ordförande
 • Henrik Ekman, Sekreterare
 • Ulf Axelsson, Kassör
 • Ingegerd Eng-Löfgren, Ledamot
 • Ann-Britt Fajersson, Ledamot
 • Lisbeth Johansson Ishaq, Ledamot
 • Eva Larsson, Ledamot
 • Rakel Nylén, Ledamot

Vid sidan av styrelsen väljs även ett antal medlemmar att sitta med i olika arbetsgrupper och råd för att ansvara för områden som vi tycker är extra viktiga, och praktiska uppgifter som behöver genomföras. Några av dessa är:

 • Rådet för teologi och lärande ansvarar för att anordna tillfällen för fördjupning inom framförallt teologi (läran om Gud).
  Kontaktperson: Lena Dickson
 • Rådet för diakoni ansvarar för det diakonala arbetet
  Kontaktperson: Christer Book
 • Internationella rådet ansvarar för frågor som rör mission, världen och medmänniskan utanför Sverige
  Kontaktperson: Agneta Mönefors Berntell
 • Musikrådet ansvarar för musikarbetet i församlingen
  Kontaktperson: Kristina Sahlman