Om församlingen

Vår församling

Sedan 1913 har Jakobsbergskyrkans församling funnits och verkat runt om i Järfälla kommun. Sedan 1970-talet finns kyrkan belägen på Kvarnplan i Jakobsberg. I dag är församlingen en del av Equmeniakyrkan i Sverige (en kyrka som bildades år 2011 av de tre frikyrkosamfunden Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet).

Equmeniakyrkan, på ett nationellt plan, har som sin vision att vara ”En kyrka för hela livet. Där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”  Det innebär på det lokala planet att vi vill vara en församling där hela livet får plats. Vi tror också att mötet med Jesus Kristus har förmåga att förvandla våra liv. Hur detta tar sig uttryck är självklart en fråga om var vi befinner oss. Församlingen består av en mångfald personer som är lika olika som lika – gammal och ung, från Sverige och från världen utanför, män och kvinnor. Vi tror att gemenskapen i församlingen berikas av olikheterna där vi genom vår tro på en kärleksfull Gud lär oss att älska varandra med de olika gåvor och förmågor som vi har. Ingen av oss är perfekt! Vi samlas i församlingen därför att vi tror att Gud har visat sin kärlek till oss genom Jesus (Joh 3:16). Gud älskar dig, vill ha gemenskap med dig och vill att du ska ha gemenskap med andra människor.

Vi vill vara en församling för dig som söker en djupare mening eller sammanhang i ditt liv, ett andra hem om man så vill. Vi vill vara en församling som bär en tro som håller hela livet. I stunder av glädje och sorg vill vi att församlingen ska vara en bärande och stöttande famn där du alltid är välkommen med alla dina frågor, hela din tro och allt ditt tvivel – ingen fråga är för liten eller för stor. Vare sig om du söker svar på livets stora frågor, ett sammanhang att dela tro och gemenskap, att få ro och stillhet eller att bli utmanad i ditt lärjungaskap till Jesus så hoppas vi kunna vara den plats där du finner tillhörighet och gemenskap, med Gud och människor! 

Kyrkan ligger vid Kvarnplan 20, nära Jakobsbergs centrum. Varje vecka händer det mycket i våra lokaler för både ung och gammal. Vi önskar att alla människor som besöker oss eller engagerar sig i församlingen skall känna att kyrkan är öppen och fri, i betydelsen av att var och en skall kunna bli delaktig utifrån sin livssituation. Den kristna församlingens kallelse är att i varje tid bära tron och hoppet på Jesus Kristus och dela den med andra.

Vår mission

Kyrkan kanske oftast förknippas med sina kända handlingar så som dop, konfirmation, nattvard, bröllop eller begravning. Allt detta förknippas med glädje, fest, högtid eller sorg. Alla dessa tillfällen finns till för att en människa skall lära känna Gud och den förtröstan som finns i tron på Honom. Men Gud är inte bara till för särskilda högtider och händelser utan är en Gud som finns med varje dag. Tron på Gud är en vardagstro – var dags tro! I livets svåra stunder och när livet sprudlar av glädje och tacksamhet vill den kristna församlingen på orten finnas med, men också i vardagen, när livet bara är som vanligt.

Kyrkans uppdrag delar vi tillsammans med övriga kyrkor i Järfälla. Många människor har kunnat berätta om stunder då man upplevt att Gud är långt borta, då har just kyrkan – den lokala församlingen och mötesplatsen mellan Gud och människa, men även mellan människor – fått vara den plats där Gud kommit som allra närmast! Det är detta vi menar med vardagskyrka.

Diakoni

Diakoni är ett ”handens ämbete” där tyngdpunkten ligger på lyssnande och handling. En ledstjärna är att människor ska få känna tillhörighet, mening och sammanhang. Jakobsbergskyrkans diakoni är till för var och en som önskar. Här finns en grupp utbildade frivilliga diakonimedarbetare med tystnadsförsäkran som tillsammans med andra frivilliga samt kyrkans diakon erbjuder såväl öppna gemenskapsformer som individuellt stöd. Vi möter människor i deras hem, på äldre-boenden, sjukhus, i kyrkan eller varhelst de finns.

I en anda av förtroende och kontinuitet kan vi också genom hembesök och enskilda samtal och vissa praktiska insatser stödja människor som är sjuka eller drabbas av livskriser.